Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde

Rtv - Firmy:

Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde