Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde

Telewizja - Firmy:

Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde