Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde

Wizytówka internetowa firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła

 

W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:-sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych-analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych-reprezentację w postępowaniach sądowych-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych-reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej-reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych-reprezentację w negocjacjach handlowych-reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań-pozasądowe rozwiązywanie sporów wykorzystaniem mediacji i negocjacji-prowadzenie szkoleń i warsztatów

Dane firmy:

Nazwa:Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła
Miasto:28-300 Jędrzejów
Adres:Plac Tadeusza Kościuszki 15
NIP:6562290696
REGON:-

 

 

Szczegóły

Branża:Usługi finansowe i doradcze
Typ:KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Olga Pakuła

 

O kontakcie

Strona WWW:https://adwokatpakula.pl/
e-mail:c8a b59f rd36 a6 k
Telefon:504514013

 

Portale społecznościowe

173 D4b0 a336 n7f e81 b27 m9c7 a83e j0 ą88 0b c1 hf ac r3 a8 kb t4b ec r poglądowy, 66 a7d7 k66 t0e u4 a7b4 l70 n3 oa2 ś7 ćf9e 58f d43 acdc n318 ye3 c7c9 h4ae 933 sd pb r8ef ab08 wbb3 dd ź w bazie CEIDG

 

Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde