Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde

Wizytówka internetowa firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła

 

W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:-sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych-analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych-reprezentację w postępowaniach sądowych-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych-reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej-reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych-reprezentację w negocjacjach handlowych-reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań-pozasądowe rozwiązywanie sporów wykorzystaniem mediacji i negocjacji-prowadzenie szkoleń i warsztatów

Dane firmy:

Nazwa:Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła
Miasto:28-300 Jędrzejów
Adres:Plac Tadeusza Kościuszki 15
NIP:6562290696
REGON:-

 

 

Szczegóły

Branża:Usługi finansowe i doradcze
Typ:KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Olga Pakuła

 

O kontakcie

Strona WWW:https://adwokatpakula.pl/
e-mail:1 b2d r7 aa6 k
Telefon:504514013

 

Portale społecznościowe

0 D26d afa2 n8e ef5 dc3 m9 a661 j8de ą0 834 c4f h4 a8c r0c9 a7 k9c t180 e1 r poglądowy, ca a5 k7 ta uab9 a4db l7 n8a o0d ś47 ćd b de4 abba n5 y004 c7 h3 ee s97d p97e r381 aa w27 d12f ź w bazie CEIDG

 

Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.

Oscar Wilde